אבי אדרי

מנהל מח’ ביטחון / קב"ט
עיריית עפולה
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה