אבי גוטמן

מנהל רכש/לוגיסטיקה
אורדע פרינט תעשיות
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה