אבי דותן

מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה
משרד הפנים
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה