אבי הררי

מנהל המח’ לאיכות הסביבה/שפ"ע
מועצה מקומית אבן יהודה
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה