אבי מגוס

מנהל מח’ תברואה
מועצה מקומית להבים
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה