אבי קדיש

מנכ"ל
בריטניקה מערכות ידע
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה