אבי קליל חורש

מנהל כ"א/משאבי אנוש
נסטלה גלידות
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה