הישאם מסארווה

יועץ משפטי
מועצה מקומית כפר קרע
054-5985403
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה