חיים אליוביץ

מזכיר המועצה לשעבר
מועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה
050-9003246
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה