ידידיה נסימי

סמנכ"ל הנדסה
החברה המרכזית לפיתוח השומרון
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה