ניסן יעקובי

ניהול תפעול ולוגיסטיקה
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה