רון עדני

מנג'ר צוות במחלקת ניהול סיכונים בתאגידים פיננסיים
קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג
054-6969690
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה