שלמה מגן

מנכ"ל
ש.מגן הנדסה וניהול בע"מ
054-4262036
רקע
שירות צבאי
השכלה
נסיון תעסוקתי
שפות
שם הכותב
נושא
התוכן
קוד אבטחה
החלף תמונה